مطالب

بهداشت بارداری

ايا ورزش حين حاملگي مجاز است؟

اگر زني قبلا فعاليت ورزشي داشته مي تواند ان را در حاملگي ادامه دهد ولي حاملگي زمان مناسبي براي شروع يك فعاليت ورزشي نيست

نوع ورزش نيز در زمان حاملگي نيازمند تغيير است.مثلا حاملگي ممكن است باعث مشكلات تعادلي شود يا به علت شل شدن مفاصل فرد را مستعد اسيب ارتوپدي كند.در هر صورت تمرينات ورزشي ملايم در حاملگي موردي ندارد ولي بايد از ورزشهاي سنگين اجتناب كرد.روزي نيم ساعت پياده روي در حاملگي توصيه مي شود.

چاقي چه اثري در بارداري دارد؟

چاقي با تعداد زيادي از عوارض مادري همراه است.مثل فشارخون بالا ومسموميت حاملگي و ديابت حاملگي و لخته شدن خون داخل رگها و عوارض حين زايمان وسزارين.جنين هاي افراد چاق بيشتر در معرض افزايش مرگ ومير جنين داخل رحم و وزايمان زودرس و ونقايص جنيني هستند. بنابراين بهتر است قبل از بارداري زير نظر پزشك وزن را كاهش داد.

ميزان متوسط افزايش وزن در حاملگي چقدر است؟

يك زن سالم كه براي بار اول حامله شده است تقريبا 12.5 كيلوكرم افزايش وزن دارد كه 9 كيلوگرم ان ناشي از پديده هايي مثل وزن جنين و جفت و ومايع امنيون و رشد پستانها و افزايش حجم خون و ورم و احتباس مايع است و بقيه ان مهمولا ناشي از ذخيره چربي مي باشد.